Beëindiging activiteiten STIVORO

STIVORO heeft per 31 december 2013 al haar activiteiten moeten beëindigen als zelfstandige organisatie in beleidsontwikkeling en –advisering over tabaksontmoediging.

De financiers van STIVORO – KWF Kankerbestrijding, Longfonds en Hartstichting – hebben reeds in 2009 besloten dat volgens contract de financiering van STIVORO in 2013 beëindigd zou worden. Dit besluit is destijds genomen omdat de fondsen een nieuwe vorm voor tabaksontmoediging willen waarin zij zelf een prominentere rol spelen. Het ministerie van VWS heeft in 2011 besloten te stoppen met het financieren van voorlichtingscampagnes over tabaksgebruik, één van de belangrijkste taken van STIVORO. In dat jaar besloot VWS eveneens haar overige projecten op het gebied van tabaksontmoediging, waaronder publieksvoorlichting, per 2013 onder te brengen bij het Trimbos instituut, met als doel een verdergaande integratie met ander middelengebruik (alcohol en drugs).

Door het wegvallen van deze basisfinanciering voor STIVORO is de organisatie genoodzaakt haar operationele activiteiten als expertisecentrum voor tabaksontmoedigingsbeleid te beëindigen.

STIVORO heeft in de veertig jaar van haar bestaan baanbrekend werk verricht voor tabaksontmoediging in Nederland. Nu de gezondheidsfondsen zelf die rol invullen en een belangrijke gesprekspartner zijn voor politici en beleidsmakers, zijn zij onder de Alliantie Nederland Rookvrij! een klein bureau gestart dat hen daarin adviseert en ondersteunt. Een deel van de kennis, archieven en netwerken van STIVORO zullen aan dit bureau worden overgedragen.

Het algemeen publiek kan voor informatie over roken en stoppen met roken terecht bij het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos instituut. Dit is voor publiek te bereiken via www.rokeninfo.nl of 0900 – 1995.

De stichting STIVORO zal na 1 januari 2014 nog enkele jaren blijven bestaan om een aantal zaken af te ronden.